Kot so zapisali na straneh odvetniške zbornice, želijo pomagati predvsem tistim, ki so najbolj pomoči potrebni in ki si zaradi pomanjkanja denarja ne upajo prestopiti praga odvetniških pisarn.

V akciji bo sodelovalo 594 odvetnikov po vsej Sloveniji. Pravna pomoč se bo izvajala predvsem ustno, bodisi v pisarni bodisi po telefonu, po predhodni najavi zainteresiranega državljana. Prednost bodo imeli socialno šibki ljudje.

Zaradi organiziranosti odvetniških pisarn na odvetniški zbornici predlagajo, da še pred 19. decembrom kontaktirate izbranega odvetnika/odvetnico in se najavite in sklicujte na dan odvetniške pravne pomoči pro bono.

Seznam odvetnikov, ki bodo nudili brezplačne storitve, lahko najdete na spletni strani odvetniške zbornice (KLIKNITE >>>), kjer se nahaja zemljevid Slovenije z izpisanimi mesti (sodnimi okrožji). Na zemljevidu kliknite na mesto, ki vam je najbližje, in prišli boste do seznama odvetnikov, ki bodo v tistem mestu in okoliških krajih nudili brezplačno pravno pomoč.

Pobudnik je predsednik Türk

Pobudnik akcije je predsednik države dr. Danilo Türk, ki je zaprosil odvetniško zbornico za pomoč vsem tistim državljanom, ki zaradi izključenosti nimajo znanja in volje za uporabo instrumentov pravne države, in ki verjamejo, da svojih pravic tako in tako ne bodo mogli uresničiti. Predsednik je predlagal, da bi na kohezivnost naše družbe zelo ugodno vplivalo, če bi odvetniška zbornica in njeni člani ponudili pro bono pravno pomoč, ki jo potrebujejo državljani in naša družba.

Zakaj ravno 19. december?

19. december je pomemben datum v zgodovini slovenskega odvetništva. Po razpadu Avstroogrske monarhije je bila 31.oktobra 1918 sestavljena Narodna vlada države Srbov, Hrvatov in Slovencev. Poverjenik za pravosodje dr.Vladimir Ravnikar je dne 19.decembra 1918 izdal naredbo, da se “okoliš Odvetniške zbornice Kranjske razširi na vse ozemlje Narodne Vlade SHS v Ljubljani” in da so se vsi odvetniki, ki so bili do sedaj vpisani pri Odvetniški zbornici v Celovcu in pri Odvetniški zbornici v Gradcu dolžni izbrisati iz teh dveh zbornic in se vpisati v imenik odvetnikov pri Odvetniški zbornici v Ljubljani.

V kolikor tega ne bi storili v enem mesecu od izdaje te naredbe, “poslej ne bi imeli pravice izvrševati odvetništvo in zastopati strank pri sodiščih in drugih oblastvih na ozemlju v območju Narodne vlade SHS v Ljubljani”. “Gre za izredno pomemben datum v 144. letni zgodovini naše zbornice, ki je prvikrat postala nacionalna odvetniškega zbornica,” so še zapisali na spletni strani.