»Vabila na začetni računalniški tečaj sem bila izjemno vesela. Mislila sem si, končno se bom tudi jaz seznanila s tem čudom RAČUNALNIK. Baje se računalniških znanj naučijo tudi starejši ljudje, seveda, če imajo strpnega mentorja oziroma učitelja z bogatimi izkušnjami pri učenju starejših, tečajnica ČS Bežigrad.

»Zahvaljujem se vam,da ste mi omogočili obisk računalniškega tečaja – brezplačno, saj z borno invalidsko pokojnino, še dolgo ne bi zmogla pridobiti več kot uporabnega znanja, saj živim sama in nimam nikakršne druge učne spodbude. Zato sem se vpisala tudi za v nadaljevalni tečaj. S pridobljenim znanjem postajam samozavestnejša in samostojnejša. Predvsem pa se vam zahvaljujem, ker ste mi s tem tečajem omogočili, da bom lažje zaživela boljšo kvaliteto življenja, saj si bom lažje poiskala vse informacije, ki jih potrebujem za najrazličnejša zanimanja, prireditve in ostala v stiku z ljudmi, ki jih ne morem videvati.«,  Z.Š, 68 let.

»Danes končujemo z začetniškim tečajem računalništva. Hvala za prizadevanje MOL-a za tovrstno izobraževanje nas odraslih, da nas ne povozi čas. Upam, da se bo taka praksa, kljub recesiji, nadaljevala tudi v prihodnje.  Posebej moram pohvaliti organizacijo in način podajanja sicer zahtevne snovi, kar je za enkrat še kar redkost« tečajnik ČS Šiška.

Taka in podobna razmišljanja deli že več kot 8.500 izjemno zadovoljnih meščanov in meščank mesta Ljubljane o brezplačnem računalniškem usposabljanju, ki ga že sedmo leto zapored organizira Mestna občina Ljubljana za svoje starejše prebivalce. Udeleženci računalniških tečajev imajo možnost pridobitve znanja na začetnem, nadaljevalnem ali izpopolnjevalnem tečaju. Na najdaljšem, 35-urnem začetnem tečaju, ki traja 4 tedne, se tečajniki naučijo oblikovanja enostavnega besedila z računalnikom, kako uporabljati brskalnik za iskanje različnih informacij in spoznajo elektronsko pošto kot sodoben način komunikacije.
Z uporabo USB ključkov, računalniškimi virusi in antivirusnimi programi,  priklopom digitalnega fotoaparata na računalnik in še z mnogo drugimi zanimivimi vsebinami se tečajniki  srečajo na 30-urnem nadaljevalnem tečaju.

Namen 20-urnega izpopolnjevalnega tečaja je  seznaniti udeležence  z družbenimi omrežji Facebook in Twitter, Skype, z urejanjem digitalnih fotografij v programu Picasa, uporabljati internet za pridobivanje različnih informacij,  ki nam koristijo v vsakdanjem življenju,   reševanje praktičnih problemov, ki so jih udeleženci imeli pri uporabi računalnika.

»Zadovoljen sem z medsebojnimi odnosi v skupini in na splošno z ozračjem, ki v njej vlada  Pohvaliti moram tudi opremljenost s tehničnimi sredstvi, ki so med tečajem na razpolago. Posebno moram pohvaliti metode dela predavatelja in asistenta, ki sta se zelo dobro prilagodila populaciji, ki jo poučujeta.« tako meni izredno zadovoljen 80-letni Bežigrajčan, ki se je naučil tudi oblikovanja in priprave albumov s priljubljenimi digitalnimi fotografijami.

Računalniške učilnice so opremljene s prenosnimi računalniki, projekcijo, vsak udeleženec prejme izredno uporaben priročnik, ki je posebej pripravljen za tečajnike MOL. Računalniški tečaji potekajo v manjših skupinah do 12 tečajnikov, na sedežih četrtnih skupnostih MOL.

»In kaj nas starejše najbolj zanima? Iskanje informacij o zdravju, kuhanju, iskanje potovalnih informacij in izmenjava elektronske pošte. Iz tega sledi, da bomo tudi starejši lahko v prihodnje še bolj odprti za novosti in da nam bo  računalnik lahko postal tudi pravi prijatelj.« pravi 76 letna tečajnica iz ČS Polje.

V začetku jeseni nadaljujemo s tečaji, ki bodo potekali najprej v tistih četrtnih skupnostih, kjer je bilo največ prijavljenih in kjer nekateri že dalj časa čakajo na računalniško opismenjevanje. Za njimi bodo prišli na vrsto prijavljeni v drugih četrtnih skupnostih.

Rok za prijave na te tečaje ni omejen in jih na sedežih četrtnih skupnostih zbirajo še naprej. Prijavite se lahko na sedežih četrtnih skupnosti MOL ali v Službi za lokalno samoupravo MU MOL, pri Vesni Bolle, tel. 01/306 48 62.