Na www.zlataleta.com izračunajte, koliko davka na leto boste morali plačati za vašo nepremičnino.

NAVODILA: V polje vnesite vrednost vaše nepremičnine po oceni Geodetske uprave RS. Številko vnesite brez presledkov. Če se vrednost vaše nepremičnine konča s stotini, jih ločite s piko (npr: če je vrednost vašega stanovanja 105.000, 45 evrov, v polje napišite 105000.45). Ko vpišete vrednost nepremičnine, kliknite na gumb “Izračunaj davek”.

Davčna stopnja za stanovanjske nepremičnine, v katerih zavezanec biva ali jih daje v najem, bo 0,15 odstotka, za nerezidenčne pa 0,50 odstotka. Nerezidenčne nepremičnine so tista stanovanja in hiše v katerih 1. januarja leta, za katero se odmerja davek, lastnik oz. solastnik nima prijavljenega stalnega prebivališča ali pa v njej na ta dan ni prijavljenega vsaj polletnega najema.

Izračun je različen za leta 2014, 2015 in 2016, saj so osnove vrednosti nepremičnin pri odmeri davka v letih 2014 in 2015 nižje. Za leto 2014 bo osnova znašala 80 odstotkov, za leto 2015 pa 90 odstotkov posplošene tržne vrednosti. Od leta 2016 naprej pa bo osnova 100 odstotkov vrednosti nepremičnin.

Če ne veste, koliko je vredna vaša nepremičnina, kliknite tukaj >>>