V Evropskem parlamentu so v tem mandatu vprašanju starejših namenili veliko več pozornosti kot kdaj prej, je dejal Vajgl. Širi se tudi krog poslancev, ki so pripravljeni delati na tem področju. Poleg tega je Evropska komisija bolj naklonjena razreševanju tovrstnih vprašanj, je povedal.

Sicer pa je starejše pozval: “Treba se je boriti in imeti energijo, ne pa čakati v postelji.”

Evropska poslanka Yana Toom (Alde) iz Estonije je povedala, da je v baltskih državah nizka rodnost, hkrati pa velika migracija. Tako starejši ostajajo sami, je dejala.

Številni Estonci se po njenih besedah odločijo, da delovno obdobje končajo na Finskem. Tako se lahko hitreje upokojijo, je pojasnila.

Evropska poslanka Biljana Borzan (S&D) s Hrvaške je kot specialistka športne in delovne medicine poudarila pomen rekreacije. Med dejavnostmi je še zlasti izpostavila ples, ki je po njenih besedah zelo učinkovit način rekreacije tako z vidika fizičnega kot psihičnega počutja.

Med ovirami, ki jih je treba premagati na poti do starejšim prijazne družbe, so po mnenju direktorice Evropskega prostovoljskega centra iz Bruslja Gabrielle Civico pomanjkanje odprtosti in predsodki. Ukrepi pa morajo biti bolj učinkoviti, je menila.

Evropska poslanka Marian Harkin z Irske, ki je navzoče nagovorila preko video posnetka, pa je spregovorila o zaposljivosti starejših. Starejši od 55 let imajo po njeni oceni premalo znanja o digitalni tehnologiji. “Če se ne bomo lotili tega vprašanja, bodo izključeni tako iz družbe kot iz možnosti za zaposlitev,” je dejala.