Del programa F3ŽO 2015 je bil posvečen tudi mednarodnem povezovanju in predstavitvi evropskega programa AAL JP (Active Assisted Living Programme), ki podpira več kot 250 projektov, namenjenih iskanju rešitev in storitev za kakovostno življenje starejših. Na okrogli mizi, na kateri je med drugimi sodelovala tudi ga. Karina Marcus, direktorica programa AAL JP, so predstavili program, razpravljali o prihodnosti tega instrumenta financiranja, predstavili pa so tudi nekaj rezultatov AAL projektov.

V AAL programu s projektom SOPHIA sodeluje tudi Skupnost socialnih zavodov Slovenije. Projekt se osredotoča predvsem na tiste starejše osebe, ki si po upokojitvi želijo nadaljevati z delom oz. opravljati določene aktivnosti, kot so na primer svetovanje, prostovoljno delo, izobraževanje itn. Z enostavno spletno platformo želijo starejšim osebam približati različne možnosti udejstvovanja v tem starostnem obdobju in jih vzpodbuditi, da svoje znanje in izkušnje delijo z zainteresirano javnostjo oz. s podjetji.

Projekt SOPHIA so obiskovalcem festivala predstavili s plakatom, na voljo so jim bili tudi za vsa vprašanja. Zanimanja je bilo veliko, prejeli so tudi kar nekaj vprašanj o začetku delovanja platforme. Na razstavnem prostoru jih je obiskala tudi ga. Marcus, ki je projektno idejo pohvalila in jim zaželela veliko uspeha pri uresničevanju zadanih ciljev.