Večer pesmi in plesa je namenjen vsem, ki ohranjajo slovenske običaje, radi pojejo slovenske ljudske pesmi ali jih zasrbijo pete ob ljudski glasbi. Dogodek pripravlja in izvaja Zveza društev upokojencev Slovenije.

Kavški pevci DU Velenje

Folklorna skupina »Spomin« DU Sevnica

Skupina Leske in trio »Bo kar bo« DU Tržič

Folklorna skupina DU Naklo

Tamburaška skupina »Bisernica – veterani«

Dramsko pevska skupina »Zarja« DU Ajdovščina

Folklorna skupina »Val« Piran Senior

Skupina Afrohtarji TD Krim

Folklorna skupina TD Dolsko

Društvo upokojencev Maribor Center – Vokalna skupina Marice

Folklorna skupina »Oštarija« DU Bočna

Kvartet zvon DU Ribnica

Folklorna skupina DU Naklo in Tamburaška skupina »Bisernica – veterani«

Gostje iz Makedonije

Gostje iz Makedonije

Gostje iz Makedonije