Kako ozek ali širok je pomen izraza aktivno staranje? Po eni strani nam dokaj splošna opredelitev aktivnosti in staranja omogoča, da njuno vsebino poljubno določamo in prilagajamo vsakokratni situaciji. Odpira možnost identificiranja različnih akterjev z omenjeno tematiko in daje priložnost za sodelovanje do sedaj še dokaj nezainteresiranim sferam. Po drugi strani pa omeji splošnost na dokaj ozko pojmovanje, ki najpogosteje uspešno vstopa v prevladujoče ideološke in politične sfere. Kaj torej pomeni aktivno staranje in kako je povezano z medgeneracijsko solidarnostjo? Na vprašanji so predstavniki različnih znanosti podajali odgovore na plenarnem delu.

Pogovarjali smo se z dr. Jano Mali s Fakultete za socialno delo Univerze v Ljubljani, ki je na festivalu vodila okroglo mizi z naslovom Prispevek aktivnega staranja k solidarnosti v družbi.