Dve najpogostejši vprašanji, ki si jih v tej temi zastavlja marsikdo, sta prav gotovo naslednji: “Kakšen smisel ima feng shui zame in kaj s tem pridobim?” in “Kako lahko samostojno koristim osnovne informacije iz na videz enostavne modrosti feng shui?”

Feng shui je modrost, ki nam v celoti pomaga urediti naše življenje. Ponazarja umetnost preprostega obvladovanja slabe energije in zagotavljanja dobre. Bistvenega značaja je spreminjanje pogleda od tistega, kar nam je znano, kar se ni pokazalo za dobro, k drugačnemu, boljšemu, popolnejšemu, k bolj blagodejnemu.

Današnji način življenja je vsekakor precej razumski, zelo introvertiran, kar od nas zahteva, da svet razumemo kot dva krat dva je pet, vzemi pa najmanj šest. Človeški ego, seveda kot hladna energija razmišljajočega racia, ne more upoštevati intuicije. Sodoben način življenja je večino ljudi pripeljal od naravnega stanja v kaotično in zmedeno stanje ter prispeval k odtujitvi človeka od zelo enostavnih naravnih zakonov, ki so jih že davno poznali naši predniki. S tem je človek izgubil zavest o tem, kaj je prav in kaj ne, v sebi pa še zmeraj nosi “kompas”, ki pa ga ne upošteva, saj ga enostavno ne “sliši” več. Človeku, ki hoče ponovno kvalitetno zaživeti, je nujen povratek k samemu sebi, kar pomeni, da se poglobi v svojo notranjost in doseže višje stanje zavesti. Vsakdo nosi v sebi lepoto in ljubezen.

Ne glede na svojo barvo, izobrazbo, kulturo, nacionalno pripadnost in socialni status se lahko s pomočjo feng shui orodij vrne k samemu sebi, v svoj mir, tišino in potrpežljivost. Vsled tega smo lahko vzor drugim in s svojim posredovanjem sejemo dobre energije, ki jih ni nikoli preveč. Na zahodu mnogim primanjkuje takšno stanje bivanja. Tudi zato so ljudje dandanes nesrečni, depresivni, nejevoljni in apatični. Mnogi so si ustvarili gmotno blagostanje, zanemarili pa sebe. Nepisano pravilo velja tudi obratno. Na vzhodu so dosegli notranji mir in harmonijo na račun slabih osnovnih življenjskih pogojev. Neubranost je tako prisotna pri obeh civilizacijah. K sreči smo v obdobju povezovanja obeh izkušenj, povezovanja različnosti vzhoda in zahoda. Zelo pomemben vmesni člen predstavlja ravno feng shui modrost.
slika1

Kako prepoznamo pot v svet feng shuija?

Pot se nam odpre le takrat, ko začutimo dovolj močno “žejo” po znanju in izpolnitvi srčnih želja oziroma, kadar hočemo potešiti potrebo po pozitivnih spremembah, veselju, notranjem zadovoljstvu skratka, ko začutimo, da si želimo bolj harmonično življenje, takšno, ki bo bolj v soglasju z naravo. In kot rezultanta teh dejstev se vse to začne prelivati v podrobnejše poglabljanje o prej ne videnem in ne občutenem, povede nas k raziskovanju pomena modrosti, ki nas ne bo pustila oditi praznih rok, kakor bi utegnil kdo sprva pomisliti.

V kolikor temu ni tako pomeni, da smo bili le radovedni in v tem primeru še nismo pripravljeni na dosledno prakticiranje nasvetov. V takšni situaciji je mogoče, da pride do zmede in v zvezi s prebiranjem številne literature zaidete v slepo ulico. V naših knjigarnah in knjižnicah je namreč čtiva s teorijo več kot dovolj tudi za univerzitetni študij. Feng shui pač ni prav za vsakogar, je svobodna odločitev in ima predvsem naboj lastne izbire, samoodločanja.

Kako ga konkretno izvajamo?

Da bi znal vsak posameznik enostavno prakticirati, tj. uporabiti to modrost v vsakdanjem življenju in v svojo korist, je vsaj v začetku dobro poiskati feng shui svetovalca v svoji bližnji okolici, saj mu le takšen mojster lahko ustrezno prevede slovar fs izrazov, naredi red in praktično pokaže način uvajanja tako koristne modrosti, ki preverjeno deluje.

Feng shui modrost nas torej poučuje, kako priti do ubranih energij, da pričnemo živeti dobro in modro, da vidimo življenje bolj jasno, da smo srečni tukaj in sedaj ter da lažje potegnemo črto ločnico med zelo škodljivimi energijami in tistimi, ki nam godijo. Modrost je torej znanje, ki nam pokaže, kako ločiti dvome od jasnosti, temo od svetlobe, ona nas v nekem smislu transformira.
slika2

Ljudska sreča je sestavljena iz treh delov:

1. Nebeška sreča, 40%: usoda, karma, danost. Je ne moremo spremeniti.
2. Zemeljska sreča, 35%. Jo lahko spremenimo s pomočjo klasičnega feng shui pristopa (Geomantični zemljevid/The Flying Stars).
3. Človeška sreča, 25%. Jo lahko spremenimo s pomočjo “Osebnega feng shui” koncepta, odvisna je od nas, našega truda, vztrajnosti, volje, izobrazbe, IQ-ja …
slika3

Osebni feng shui je koristen in praktičen vodnik. Vsebuje osnovne informacije o izvorih življenjsko potrebnih qi energij za vsako osebo posebej. Uporaba je zelo enostavna, vsebina nam razkrije kdo sploh smo, kam sodimo, kaj je za nas dobro in kaj nam lahko škoduje.

Kaj vsebuje osebni feng shui?

– Najbolj vplivno letno modificirano qi [izgovorjava: či] energijo za osebo, osnovne značilnosti,
– Drugo vplivno modificirano qi energijo za osebo,
– Tretjo vplivno modificirano qi energijo za osebo,
– Pomembno koristno smer neba, (izbira primerne parcele, hiše, stanovanja …),
– Pomožne koristne smeri neba,
– Smeri neba, ki se jih izogibamo,
– Izbira energetsko najbolj primernega partnerja, intimnega ali poslovnega,
– Trigram či energije, definicija najbolj vplivne energije po Yijing [izgovorjava: idžing],
– Koristne barve, ki nas harmonizirajo, dobimo iz domačega kataloga, ki vsebuje 740 barv,
– Koristne barve, ki nas hranijo,
– Koristne barve, ki nas vzdržujejo,
– Škodljive barve, ki nas izčrpavajo,
– Škodljive barve, ki nas uničujejo,
– Koristna in škodljiva hrana,
– Prirojeno močni notranji organi in kako jih ohraniti zdrave,
– Prirojeno šibki notranji organi in kako jih okrepiti skozi življenje,
– Čas ranljivosti: dvo-urni, dnevni, mesečni, letni,
– Planiranje dopusta, službenih potovanj: zdravje, ljubezen, posel,
– Najbolj primeren dan, mesec, leto,
– Kitajski Zodiak: Zmaj, Tiger, Kača… in zahodni zodiak – horoskop: Oven, Bik, Lev …,
– Yin in Yang princip; osnove in praktična uporaba,
– Ritual čiščenja energetskega nereda,
– Zdravila fs in aktiviranje v stanovanju manjkajočih energij za: službo, ljubezen, družino, denar…,
– Pravilna namestitev pohištva, opreme in ureditev dvorišča po pravilih Šole oblik: Želva, Zmaj, Tiger in Feniks.

Razlaga osebnega feng shui je možna samo na seminarju ali praktični delavnici. Oseba pridobi jasno sliko o lastnem, celovitem energetskem stanju, kot tudi energetskem stanju bivalnih prostorov in okolja. Dobi nasvete za dosego celostne ubranosti. Pogovor s svetovalcem mora biti temeljit in odkrit, zadeva pa spremembo lastnega načina življenja. 

Nasveti, ki jih dobite na srečanju s svetovalcem:

1. Vaš osebni fs elaborat, ki vam služi kot priročnik za ubrano življenje,
2. Obdelan tloris stanovanja za kasnejšo praktično uporabo,
3. Po pregledu stanovanja dobite praktične nasvete o harmonični ureditvi in izbiri barv za vse bivalne prostore,
4. Po temeljitem čiščenju prostorov dobite praktične nasvete kako redno aktivirati osem področij življenja: zdravje, služba, ljubezen, družina, denar…,
5. Obdelane smeri Slovenije, za načrtovanje prijetnih dopustov, potovanj po načelih DZK,

Ko se odločite za spremembe, je pomembno skrbno planiranje in predhodna dobra priprava. To je intenzivno in poglobljeno delo na sebi pod strokovnim vodstvom. Je tudi najboljša osnova za korenite lastne spremembe. Največ napora je treba vložiti prav v pripravo. Podobno je pripravi njive za setev, seme potem le vržemo. Priprava je pomembna in podobna urejanju velikega sistema domin: potem, ko prvo domino potisnemo, je vse lažje in steče gladko, harmonično do stanja lastne sreče in zadovoljstva. Pravilno prakticiranje fs modrosti je še več od tega, začutimo polnost bogatega življenja, ki dobi svoj smisel.

I. Klasična metoda: Je najbolj pogosta in enostavna, temelji na datumu rojstva posameznika/-ce in se ugotavlja z izračunom energij pripadajočih elementov Zvezde rojstva t.j. KUA in DZK števil:

Osebni feng shui opravimo le enkrat v življenju, potrebujemo pa sledeče podatke:
1. Datum rojstva;
2. Tloris stanovanja, naslov;
3. Tloris parcele z vrisanim objektom: hiša ali blok;
4. Zemljevid Slovenije (dovolj je spletna verzija) in izris zemljevida ulice, parcele iz programa TIS;

KUA
Opisuje lastnosti osebe v bivalnem prostoru; vaša osebna energija (Voda 1, Les 3, Les 4, Ogenj 9, Prst 2, Prst 5, Prst 8 ali Kovina 6, Kovina 7) pomeni, da dobite eno od osmih možnih števil in značilnosti: osem smeri neba (J, V, S, Z, JV, JZ, SV, SZ), tudi vašo preferenčno smer, svojo odgovarjajočo či, ki vam pomaga pri ureditvi vašega stanovanja, iz svoje koristne energetske skupine izberete temu primerne barve, teksture, materiale, hrano, partnerja … (!?).
slika4

Formula za izračun (osnova za osebno analizo fs):

Moški (Yang):
Letnica rojstva = X (upoštevamo zadnji dve mesti)
100 – X = Y
Y : 9 = Z + ostanek
*ostanek = moško KUA število!
(če je ostanek 0, potem dobi KUA energijo elementa Ogenj 9!)

Ženske (Yin):
Letnica rojstva = X (upoštevamo zadnji dve mesti)
X – 4 = Y
Y : 9 = Z + ostanek
*ostanek = žensko KUA število!
(če je ostanek 0, potem dobi KUA energijo elementa Ogenj 9!)

Posebnosti:
– če so osebe rojene pred 4. februarjem, se po kitajskem koledarju upošteva leto rojstva poprej, npr. za 15.1.1973 se upošteva leto 1972;
– KUA in DZK za moške sta enaki števili, za ženske pa različni (primeri ženskih kombinacij: 2-4, 3-3, 7-8, 6-9, 1-5 itd.);

DZK
V sistemu devetih ki vsakemu človeku pripadajo tri števila iz magičnega kvadrata Lo Shu, in vsako število ga povezuje s či, ki ustreza vibraciji tega števila. Ta tri števila so naše leto, mesec in število osi oz. letni čas rojstva (Les – od 4.2. do 5.5., Ogenj – od 6.5. do 31.7., Zemlja – od 1.8. do 7.9., Kovina – od 8.9. do 7.11. in Voda – od 8.11. do 3.2.). Število leta se nanaša na človekov osnovni značaj in opredeljuje našo najglobjo či, ki potuje po čakrah. Število meseca opisuje či srca in uma, nanaša se na odnose, komunikacijo, ideje in čustva. Število osi pa prikazuje površinsko či in predstavlja prvi vtis, ki ga o nas dobijo drugi.

Število Devet Zvezdni Ki tako opisuje osebnostne lastnosti vaših najbolj vplivnih energij (5 elementov), preko katerih po zakonitostih fs dobite določene osebnostne lastnosti, ki so vam lahko koristne. S tem se lahko znebite negativnih, na način osveščanja že definiranih ugotovljenih slabih lastnosti. Ali pa zelo poudarjate dejavnosti iz pozitivnih lastnosti, le-te pa dobimo iz definicij Yijing, najstarejše knjige modrosti ali Knjige Sprememb.
slika5

Formula za izračun (osnova za osebno analizo fs):

Seštevek vseh štirih številk letnice rojstva = X
11 – X = Y = DZK

Posebnost:
Lahko si izberete energetsko najbolj primernega partnerja, ker se za vse letnice že vnaprej ve, katera Ki energija je bila v nekem letu dominantna, lahko pa si harmonizirate odnos z že obstoječim partnerjem in zaživite ubrano, skladno družinsko življenje.

II. Ba Zi metoda:                                                                              Metoda Ba Zi kitajske astrologije je na splošno znana kot 4 Stebri Usode (ura, dan, mesec, leto ), ki predstavljajo 1/60 vseh možnosti, saj vsako leto pripada 60-letnemu ciklu, ki se začne z #1 Jia-Zi (nazadnje leta 1984). Analiza poda kombinacijo dveh (2) elementov oziroma "besed", zato na koncu analize dobimo Osem besed (karakteristik).

Popolnoma to metodo obvladajo le redki mojstri kitajske metafizike, saj je zanjo potrebno poznavanje številnih kitajskih pismenk in osnovnih pojmov kitajskega koledarja kot npr.:
– 10 nebeških stebel: Jia, Yi, Bing, Ding, Wu, Ji, Geng, Xin, Ren in Gui;
– 12 zemeljskih vej (Budine živali kitajskega Zodiaka): Zi (Podgana), Chou (Bivol/Vol), Yin (Tiger), Mao (Mačka/Zajec), Chen (Zmaj), Si (Kača), Wu (Konj), Wei (Koza), Shen (Opica), You (Petelin), Xu (Pes) in Hai (Prašič), od katerih jih je šest z Yin in šest z Yang polariteto.
slika6

"Kakor DNK vsebuje zapis biološkega ustroja našega telesa, tako tudi Ba Zi vsebuje zapis Usode našega celotnega življenja".

Ta nadvse praktična astrologija nam skozi analizo petih elementov kitajske metafizike pomaga bolje razumeti našo izvorno naravo, osmisliti življenje in podati napotke do uspeha. Namreč, ko spoznate in razumete bistvene dejavnike, ki oblikujejo in označujejo vaše življenje, lahko prepoznate izzive in priložnosti, ki vam križajo pot življenja. Šele takrat spoznate, da imate v rokah temu primerne vzvode, tudi za vsakdanji primer, kako lahko situacijo obrnete sebi v prid. Cilj vsakega posameznika je, da je srečen in izpolnjen.

Modrost pomaga, da začutimo pravo pot in uresničimo svoj cilj, zato Vam priporočam, da naredite ta korak zase!
fs_vizitka