Fotodelavnico organizira Zavod za medgeneracijsko povezovanje Zlata leta, vodi pa jo priznani fotograf Samo Rovan, Emzinov fotograf leta in eden izmed ustanovnih članov zavoda Zlata leta.  Temo ‘Moje smeti’ je izbral predavatelj sam, z njo pa je poizkušal opozoriti na vedno bolj pereče vprašanje onesnaževanja, hkrati pa želel izzvati poglobljeno razmišljanje udeležencev fotodelavnice.

Tehnična priprava

Tehnična priprava

Umska priprava

Umska priprava

Duhovna priprava

Duhovna priprava

Končni cilj vsakega tečajnika je tako izdelava serije fotografij na izbrano temo, če mu ob tem uspe biti še malo provokativen, ali kako drugače spodbuditi občinstvo k razmisleku, pa je opravil svoje delo z odliko.

V uvodnem predavanju je Samo skozi svoje izdelke najprej predstavil svojo fotografsko in umetniško pot, nato pa je začrtal okvirje teme ‘Moje smeti’, delovne teme vsakega od udeležencev. Sledila je predstavitev kandidatov, od katerih je vsak predstavil svoje razmišljanje in skušal orisati, kako se bo lotil projekta. Obiskovalci delavnice so ob prvem obisku prejeli tudi delovno mapo, sponzorski USB ključek, na katerega smo naložili veliko zanimivih informacij, glavna nagrada za vsakega od obiskovalcev delavnice pa je (poleg  bogate sponzorske nagrade ob koncu delavnice) seveda obilica znanja in izkušenj, ki jih bo na  tečajnike skušal prenesti naš fotograf Samo Rovan.

Jaka predstavi

Jaka predstavi

Samo opravi

Samo opravi

Debata se napravi

Debata se napravi

V nadaljevanju delavnice bodo prijavljeni fotografi pripravili koncept za svojo serijo fotografij, razvoj ideje pa bodo sproti predstavljali na portalu http://foto.zlataleta.com. Samo jim bo v procesu izgradnje ideje pomagal z nasveti in jih s pomočjo komunikacije prek spleta usmerjal pri izdelavi njihovih fotografij ter umestitvi v serijo ‘Moje smeti’. Sledilo bo končno srečanje na katerem bodo fotografi predstavili svoje končne fotografije in hkrati razložili, kaj so z njimi želeli sporočiti.

Bolj kot na estetski in tehnični dovršenosti posamezne fotografije, je poudarek na vsebini in sporočilnosti celotne serije. Kot je na srečanju dejal Samo: ‘Če se boste naučili s fotografijami pripovedovati zgodbo, se boste preko tega naučili izdelovati tudi estetsko lepe in tehnično izpopolnjene slike’.

Pri Zlatih letih smo že močno nestrpni in komaj čakamo na končne izdelke prijavljenih fotografov, vse vas pa vabimo k spremljanju fotografij naših tečajnikov, ki jih bodo v prihodnih dneh objavljali na našem portalu http://foto.zlataleta.com.

Več fotografij v objavi na našem blogu.