Njihov predstavnik Janez Platiše je predstavil aktivnosti sklada in pojasnil, kje lahko zainteresirani dobijo več informacij: