V zavodu Zlata leta si močno prizadevamo izpolnjevati naše poslanstvo in z dejanji dokazovati, za kakšne vrednote se zavzemamo. Od leta 2008, ko smo začeli z delovanjem, smo naredili marsikaj, posebej ponosni pa smo na naslednje projekte in dosežke:

 • Spletni portal za aktivno staranje www.zlataleta.com – deluje od septembra 2008. Od takrat smo objavili že več kot 1.500 prispevkov, mesečno beležimo med 30.000 in 40.000 obiskovalcev, katerih povprečna starost je 52 let. Portal je vpisan v razvid medijev na Ministrstvu za kulturo.
 • Medijsko pokroviteljstvo osrednjega festivala za starejše pri nas – F3ŽO (Festival za tretje življenjsko obdobje) 2009, 2010 in 2011. Participacija zavoda Zlata leta na F3ŽO se vsako leto  povečuje. Od leta 2011 ima zavod Zlata leta tudi člana v programskem svetu F3ŽO.
 • Projekt Kulturna spletanja – Od septembra 2009 do septembra 2010 smo izvajali brezplačne delavnice za invalide, ki se želijo predstaviti s svojimi umetniškimi izdelki. Vsakemu udeležencu smo brezplačno postavili spletno stran in ga naučili, kako to in ostala internetna orodja izkoristit za samopromocijo.
 • Sodelovanje s Centrom za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS). Podobno kot v projektu Kulturna spletanja svoje znanje predajamo tudi predstavnikom nevladnih organizacij, ki so na tem področju šibkejši.
 • Vodstvo zavoda Zlata leta se redno strokovno izobražuje, saj se zavedamo pomembnosti nenehnega izboljševanja. V ta namen sta v letu 2010 dva člana opravila izpit za notranjega presojevalca, saj smo začeli v zavodu uvajati sistem kakovosti, ki omogoča pridobitev certifikata Sistem kakovosti za NVO. Direktor zavoda je zaključil program izobraževanj za vodje v nevladnih organizacijah, ki jo je organiziral CNVOS. V letu 2012 je uspešno zaključil tudi usposabljanje “Nikoli prestari za učenje” ki ga je pripravil eim, Center razvoja človeških virov.
 • Brezplačne spletne strani za vsa društva upokojencev v Sloveniji. Postavili smo več kot 500 tipskih, uporabnikom prijaznih spletnih strani, ki so v določeni meri prilagodljive in jih je možno personalizirati. Krovna spletna stran ima domeno www.d-u.si. Glavni cilj projekta je starejšim generacijam omogočiti, da pokažejo svetu, kako zelo aktivni so in kaj vse še zmorejo. Hkrati bodo na ta način dobili svoj kanal, kjer bodo lahko celotni Sloveniji sporočali svoja mnenja o aktualnih zadevah in njihovem okolju.
 • Projekt Spletni medij za invalide – postavili smo prvi neodvisni spletni portal za invalide www.hefajst.si in usposobili uredniško ekipo, ki sedaj uspešno samostojno vodi ta portal.
 • Partnerstvo v vsebinski Mreži izobraževalnih nevladnih organizacij Slovenije (MINVOS – ZNANJE ZA VSE). Mreža MINVOS vodi civilni dialog in nudi strokovno podporo za krepitev usposobljenosti nevladnih izobraževalnih organizacij v Sloveniji za izvajanje projektov, programov in javnih politik ter promocijo nevladnega sektorja z namenom ozaveščanja posebnih javnosti o ključnih razvojnih vprašanjih in vlogi ter pomenu NVO.
 • Članstvo v nacionalnem odboru za pripravo evropskega leta aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti (2012).
 • Izvedba serije delavnic za krepitev spomina »Medgeneracijski trening možganov«. Udeležence (najmlajši 12 let, najstarejši 76 let) smo naučili tehnik, ki pomagajo pri učenju, pomnjenju številk, imen in obrazov, zaporedij ipd. Mlajši lahko takšne tehnike koristijo pri učenju v šoli, starejšim pa pomaga dalj časa ohranjati svoje možgane v kondiciji in jim tako omogoča lepše in aktivnejše preživljanje tretjega življenjskega obdobja.
 • Članstvo v delovni skupini NVO za pripravo Strategije razvoja Slovenije za obdobje 2014-2020 (področje Aktivno staranje).
 • Partnerstvo v projektu Avstrijsko-slovensko socialno omrežje (ASSO). Glavni cilj projekta je bil prenos dobrih praks iz Slovenije v Avstrijo ter vzpostavitev dnevnega centra aktivnosti in informacijske pisarne za starejše v Globasnici.
 • Vodenje projekta Mladi veter – ®evolucija za vas. Poleg ustvarjanja boljših pogojev za nova zelena delovna mesta v Zgornji Savinjski dolini skozi serijo brezplačnih izobraževanj za mlade brezposelne smo se v tem projektu osredotočali tudi na izgradnjo mreže organizacij, ki bodo trajnostno skrbele za vključenost ter zagovorništvo mladih, predvsem na področju zaposlovanja.