Poslanstvo in vrednote

Osnovno poslanstvo zavoda je vzpodbujanje rabe sodobnih tehnologij med starejšimi.

Internet koristimo kot medij zbliževanja. Na portalu www.zlataleta.com predstavljamo svoje aktivnosti, poleg tega pa na preprost način predstavljamo vsebine, ki naj uporabnika spodbudijo k razmišljanju o tem, kako bi lahko sam prispeval k izboljšanju medgeneracijskih odnosov v svojem okolju. Hkrati dajemo poudarek na osebnem pristopu, organiziramo druženja, izobraževanja in druge aktivnosti, ki v ljudeh vzbujajo motivacijo in krepijo njihove potenciale. S svojim delovanjem dajemo zgled solidarnosti, prostovoljstva, zbliževanja, razumevanja.

Želimo, da Zlata leta postanejo najboljši in zaupanja vredni prijatelj za ljudi v tretjem življenjskem obdobju. Kot njihovi ambasadorji se bomo zavzemali za to, da njihova znanja in izkušnje implementiramo v vsakdanjik mlajših generacij.

Cilji

  • neprestano strokovno usposabljanje vseh sodelavcev zavoda
  • portal www.zlataleta.com mora postati in ostati najbolj prepoznaven portal na področju medgeneracijskega sodelovanja
  • mlajšim generacijam prikazati starostnike kot enakovreden člen v celotni družbi
  • krepitev samozavesti starejših ljudi, jih motivirati, krepiti njihove potenciale in jih ohranjati aktivne čim dalj časa
  • osveščanje starostnikov o njihovih pravicah
  • opozarjanje družbe na probleme, ki nastanejo ob staranju prebivalstva
  • krepitev ideje solidarnosti in prostovoljstva med ljudmi
  • osveščanje o zdravem načinu življenja
  • povečevanje uporabe koristnih sodobnih tehnologij
  • širjenje mreže partnerstev in sodelovanj tudi izven Slovenije