Prosilci se lahko prijavijo za oskrbovana stanovanja, ki se bodo do prenehanja razpisa v bodoče sprostila oziroma postala vseljiva na lokacijah Trnovo in Murgle.

Oskrbovana stanovanja so sicer namenjena popolno poslovno sposobnim osebam, ki so starostno ali invalidsko upokojene in so praviloma starejše od 65 let, zdravstvene, ekonomske in psihofizične sposobnosti pa jim omogočajo, da z redno organizirano pomočjo drugega in z zagotovljenim zdravstvenim varstvom ohranijo samostojnost v bivalnem okolju in zato popolnega institucionalnega varstva v zavodu ne potrebujejo. Oskrbovana stanovanja specifično niso namenjena osebam, ki potrebujejo polno domsko oskrbo.

Več podrobnosti in pogoje razpisa, ki je trajnega pomena, to je do preklica, preberite v razpisni dokumentaciji.

Rentni odkup

Občina Ljubljana je objavila tudi javno povabilo za nakup stanovanj z ustanovitvijo dosmrtne služnosti stanovanja in izplačilom doživljenjske mesečne rente. Meščani Ljubljane, ki so stari vsaj 65 let, lahko svoje lastniško stanovanje prodajo Javnemu stanovanjskemu skladu MOL, hkrati pa do smrti ostanejo v stanovanju, kar je koristno predvsem za tiste, ki ne zmorejo več vzdrževati svojega stanovanja. Ob prodaji stanovanja se v korist prodajalca tako ustanovi odplačna neprenosljiva dosmrtna služnost stanovanja, na podlagi katere prodajalec stanovanje uporablja do smrti. Kupnina se izroči zavarovalnici, ki prodajalcu izplačuje mesečno rento, zmanjšano za nadomestilo za nadaljnjo uporabo stanovanja.

Razpisna dokumentacija z vsemi potrebnimi informacijami je dostopna na tej spletni strani.