Konec februarja bodo upokojenci prejeli tudi razliko za januar. Pokojnine se februarja uskladijo za največ toliko odstotkov, kolikor se je lanska povprečna plača zvišala v primerjavi s predlansko povprečno plačo.

bz-denarZa razliko od prejšnjih uskladitev je bila tokratna le polovična, saj tako določa intervencijski zakon, ki so ga poslanci sprejeli zaradi gospodarske in finančne krize.

Drugi rok za preučitev možnosti za uskladitev bo novembra, leta 2011 pa naj bi začel veljati novi zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki naj bi vpeljal spremenjeno formulo usklajevanja.