Zavod Zlata leta bo v luči trajnostnega in skladnega razvoja skupaj s slovenskimi in avstrijskimi partnerji do 31. marca 2015 vzpostavil čezmejno socialno omrežje, ki bo omogočalo prenos idej, storitev in osebja med čezmejnimi regijami in povečalo kakovost življenja starejših v Sloveniji in Avstriji.

Projektno partnerstvo vodi Inštitut za širjenje inovativnosti in kulture Hevreka! iz Ljubljane sodelujemo pa še Alpsko–jadranski center za čezmejno sodelovanje AACC iz Celovca, Mestna zveze upokojencev Ljubljana, Social d.o.o. iz Celja, Skupnost koroških Slovencev in Slovenk iz Celovca in Zavod za medgeneracijsko povezovanje Zlata leta.

V okviru projekta bomo ustanovili center dnevnih aktivnosti Globasnica, ki bo s svojimi pestrimi vsebinami in programi zagotavljal starejšim aktivno vključevanje v socialno okolje in vzdrževanje psihofizične kondicije. Hkrati bo ta center tudi prostor medgeneracijskega sožitja in sodelovanja. Projekt se bo izvajal s ciljem prispevati k izboljšanju storitev za starejše osebe na čezmejnem območju, k povečanju čezmejnega, medkulturnega in medgeneracijskega sodelovanja in k ohranjanju kulturne in jezikovne dediščine Slovenije in Avstrije.

Več informacij o projektu dobite pri vodilnem partnerju – inštitutu Hevreka!

Projekt je sofinanciran iz programa Operativni program Slovenija-Avstrija 2007-2013.