V okviru projekta bo osebam po 65. letu starosti na voljo brezplačno koriščenje storitev fizioterapije, delovne terapije, logopedije, prehranskega svetovanja, zdravstvene nege, programi gibalnih vadb, prilagoditve bivalnega okolja ter meritve psihofizičnih sposobnosti.

Zavod za oskrbo na domu v svoji osnovni dejavnosti za svoje uporabnike že izvaja storitev pomoč na domu, ki zajema pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, poleg tega Zavod za oskrbo na domu izvaja tudi storitev socialnega servisa. S projektom A-Qu-A pa bo storjen še korak dlje k oblikovanju sistemskih rešitev za obravnavano tematiko. V projekt se lahko vključijo občani in občanke, starejše od 65 let iz Mestne občine Ljubljana. V okviru projekta vam bomo ponudili še dodatne oblike pomoči, izobraževanj, dejavnosti in svetovanj, ki jih bodo izvajali naši partnerji. Izvajali bodo svetovanja o ohranjanju telesne kondicije, ureditvi bivalnega okolja, prakso bodo izvajali študenti Zdravstvene fakultete in Fakultete za dizajn. Potekale bodo tudi meritve vaših fizičnih kapacitet, poleg tega bo ponujena možnost rekreacije in podobno.

Nosilec projekta je Zavod za oskrbo na domu, pri izvedbi projekta pa sodelujejo tudi partnerji in sicer Mestna občina Ljubljana, Znanstveno – raziskovalno središče Univerze na Primorskem, Mestna zveza upokojencev Ljubljana, Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani, Fakulteta za dizajn Univerze na Primorskem ter Fakulteta za zdravstvene vede Univerze Oslo in Akershus.  Projekt je financiran v okviru programa Norveškega finančnega mehanizma (2009-2014) in bo trajal do konca leta 2016.

Predstavitve projekta po četrtnih skupnostih MOL

V času projekta bo Mestna občina Ljubljana skupaj s projektnimi partnerji v vsaki četrtni skupnosti v MOL organizirala predstavitev projekta, kjer bo podrobneje predstavljeno izvajanje storitev na domu, poleg tega vam bodo projektni partnerji na voljo za odgovore na vaša vprašanja v povezavi s projektom. Na predstavitvah bo manjša pogostitev, vsak obiskovalec pa prejme tudi dežnik.

V oktobru je že bila ena predstavitev projekta, in sicer v ČS Dravlje. Naslednja bo v četrtek, 22.10. ob 10.00 uri v ČS Moste na Preglovem trgu 15. V novembru bodo dve predstavitvi, in sicer 5.11. v ČS Polje (Polje 12) ob 10.00 uri ter 19.11. v ČS Posavje (Bratovševa ploščad 30) ob 10.00 uri. Termini nadaljnjih predstavitev bodo objavljeni na spletni strani projekta A-Qu-A (www.a-qu-a.si).

Več o posameznih storitvah in načinu vključitve v projekt lahko preberete na spletni strani projekta A-Qu-A, ali pa se pozanimate na telefonski številki zavoda.

Uradna spletna stran projekta: www.a-qu-a.si

Zavod za oskrbo na domu Ljubljana: 01 23 96 500

SVRK-norway